Điểm Sản Phẩm

Kết nối Cửa hàng TikTok của bạn, phân tích sản phẩm, xác định những gì bán chạy nhất và tối ưu hóa chiến lược bán hàng

Xác định sản phẩm bán chạy nhất của bạn

Chỉ cần kết nối Cửa hàng TikTok của bạn với LiveChamp và thuật toán nâng cao của Điểm sản phẩm của chúng tôi sẽ tính điểm cho từng sản phẩm của bạn.

01 - Product Score - Connect TikTok Shop To Run Product Score

Điểm tổng hợp (trên 100%) được tính dựa trên các yếu tố như:

  • Nhu cầu thị trường
  • Giá
  • Khối lượng đặt hàng
02 - Product Score - Trend Chart

Điểm càng cao thì khả năng sản phẩm này bán chạy trên TikTok càng cao.

Nhận đề xuất để cải thiện doanh số bán sản phẩm của bạn

Bạn cũng sẽ nhận được đề xuất về cách cải thiện điểm số sản phẩm của mình dựa trên các yếu tố như:

  • Thông tin sản phẩm
  • Định giá
  • Triển vọng doanh thu trong 7 ngày gần đây (dựa trên số lượng xác nhận của người sáng tạo và GMV được tạo ra từ những xác nhận đó)

 

03 - Product Score - Recommendations

Với thông tin này, bạn có thể ưu tiên tối ưu sản phẩm và cải thiện chiến lược bán hàng của mình.

Tìm sản phẩm bán chạy nhất để bán

Với Điểm sản phẩm, bạn có thể khám phá các sản phẩm bán chạy nhất trong danh mục sản phẩm của mình.

04 - Product Score - Find Best-Selling Product in Product Category
05 - Product Score - Product Detail

Bạn cũng có thể xác định những người sáng tạo hàng đầu quảng bá những sản phẩm bán chạy nhất này.

06 - Product Score - Identify Top Creators Promoting

Và xem những video TikTok nào đang quảng cáo những sản phẩm bán chạy nhất này.

Bạn có thể xem những video này để lấy cảm hứng và xem cách bạn có thể học hỏi thành công của họ.

07 - Product Score - Watch Creator Promotion Shorts

Với thông tin này, bạn biết phải làm gì để cải thiện chiến lược bán hàng của mình.

Bạn có thể:

  • tối ưu hóa các điểm bán sản phẩm của bạn trên Giỏ Hàng
  • chỉnh sửa kịch bản bán hàng trong Máy Đọc Kịch Bản của bạn để bán sản phẩm tốt hơn
  • tham gia LiveChamp TAP của chúng tôi để kết nối với mạng lưới những người sáng tạo liên kết của chúng tôi, những người sẽ quảng bá và bán sản phẩm của bạn