Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết LiveChamp TikTok

Kết nối với các nhà sáng tạo của chúng tôi để tăng cường quảng bá sản phẩm của bạn trên TikTok

Kết nối với hơn 1,000 nhà sáng tạo nội dung

LiveChamp TikTok Affiliate Creator live selling in front of green screen

Chương trình tiếp thị liên kết TikTok của LiveChamp (LiveChamp TAP) là một mạng lưới người sáng tạo kết nối người bán với người sáng tạo từ khắp Đông Nam Á, những người sẽ quảng cáo và bán sản phẩm của bạn

 • Hơn 1,0000 người sáng tạo nội dung ở Đông Nam Á trong hệ thống của chúng tôi
 • Tất cả các danh mục sản phẩm bao gồm làm đẹp, chăm sóc cá nhân, thời trang, v.v.

Để đủ điều kiện nhận ưu đãi khuyến mại này, các thành viên mua gói hội viên đủ điều kiện cũng sẽ cần phải chấp nhận và tuân thủ đầy đủ các tiêu chí và chính sách đủ điều kiện được nêu trong Chính sách LiveChamp TAP.

Thấp Tiêu Chuẩn Cao Cấp
Ưu đãi 1: Kết nối với nhà sáng tạo nội dung đang liên kết, quản lý phân phối mẫu sản phẩm cho nhà sáng tạo nội dung và theo dõi hiệu suất*

*Phí giao hàng được áp dụng


Ưu đãi 2: Quảng cáo một sản phẩm cho những người sáng tạo liên kết của chúng tôi thông qua Lựa chọn hoàn hảo
Chưa đủ điều kiện 5 livestream hoặc 5 video cho 1 SKU, mỗi 3 tháng từ 5 kênh TikTok Affiliate

(Áp dụng cho gói Standard từ 3 tháng trở lên)
5 livestream hoặc 10 video cho 1 SKU, mỗi tháng từ 5 kênh TikTok Affiliate hàng đầu

+ Tư vấn hộ trợ mỗi 2 tháng

(Áp dụng cho tất cả gói Premium)

Cửa hàng ở TikTok phải:

 • Mua tư cách thành viên LiveChamp đủ điều kiện
 • Có xếp hạng Cửa hàng TikTok > 4.2
 • Sản phẩm được quảng cáo phải tuân thủ Nguyên tắc niêm yết sản phẩm của TikTok Shop
 • Chấp nhận và tuân thủ đầy đủ Chính sách TAP của LiveChamp
 • Đăng ký tài khoản LiveChamp
 • Liên kết tài khoản TikTok Shop của bạn để kết nối sản phẩm từ cửa hàng của bạn
 • Chuyển sang trang “Tiếp thị Liên Kết”
 • Chọn “Liên hệ với chúng tôi” để liên hệ với nhóm LiveChamp TAP của chúng tôi
 • Chọn những sản phẩm bạn muốn quảng cáo bằng cách sử dụng Điểm sản phẩm và số tiền hoa hồng bạn muốn trả (với các đề xuất từ nhóm TAP LiveChamp của chúng tôi)
 • Nhóm LiveChamp TAP sẽ tạo đường link sản phẩm tiếp thị liên kết để người sáng tạo quảng bá và bán sản phẩm của bạn trên TikTok

Rất tiếc, chúng tôi không thể hỗ trợ yêu cầu này theo mô hình dựa trên hoa hồng của chúng tôi. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ kết nối bạn với người sáng tạo phù hợp nhất dựa trên nhu cầu của bạn.

Ngoài việc kết hợp người sáng tạo, chúng tôi còn cung cấp các công cụ và dịch vụ để phân tích các sản phẩm phổ biến, quản lý hàng mẫu, theo dõi quá trình giao hàng và thậm chí cả báo cáo dữ liệu bán hàng. Hãy nghĩ về LiveChamp như một nền tảng tất cả trong một để phân phối và quảng bá sản phẩm.

Đối với dịch vụ kết nối người tạo liên kết của chúng tôi, chúng tôi thường tính tỷ lệ hoa hồng từ 1 đến 2%. Bạn cũng sẽ cần trả hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng được tạo ra từ các sản phẩm được quảng cáo của mình.