Lựa Chọn Hoàn Hảo

Khám phá các sản phẩm phổ biến với hoa hồng cao để quảng bá và bán trên TikTok.

Khám phá các sản phẩm phổ biến với hoa hồng cao

Không biết những gì để bán?

Lựa chọn hoàn hảo sẽ giúp bạn khám phá các sản phẩm phổ biến nào đang thịnh hành trên TikTok và loại sản phẩm nào trả hoa hồng cao.

01 - Perfect Pick - High Commission

Nhận đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa

Sau khi kết nối tài khoản TikTok của bạn với LiveChamp, bạn sẽ nhận được đề xuất về các sản phẩm phù hợp nhất để bạn quảng cáo và bán, dựa trên sở thích bán hàng trực tiếp và cá nhân của bạn.

02 - Perfect Pick - Recommendations