Kĩ Năng

Tìm hiểu cách bắt đầu và phát triển sự nghiệp livestream bán hàng của bạn, diễn tập trước khi bạn phát trực tiếp, thực hành và nhận phản hồi ngay lập tức.

Nhận quyền truy cập vào các khóa học livestream bán hàng độc quyền

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về livestream bán hàng với các khóa học độc quyền của chúng tôi được phát triển với sự cộng tác của các MCN đã thành lập.

01 Get Skills - Live selling courses overview

Nâng cao kỹ năng livestream bán hàng của bạn với các khóa học nâng cao của chúng tôi sẽ thúc đẩy bạn trở thành chuyên gia livestream bán hàng

02 Get Skills - Live selling course outline

Tập luyện và cải thiện quảng cáo sản phẩm của bạn trước khi livestream

Thực hành trước máy ảnh cho phép bạn diễn tập bài thuyết trình bán hàng trực tiếp của mình trước khi livestream.

Bạn cũng có thể ghi lại các buổi thực hành của mình để xem phát lại và hoàn thiện các kỹ năng livestream của mình.

03 Get Skills - Camera Practice

Đánh giá các buổi thực hành livestream bán hàng của bạn

Bạn có thể ghi lại và gửi các mẫu Thực hành trước Máy ảnh của mình để nhận phản hồi ngay lập tức đánh giá khả năng của bạn

  • Âm lượng
  • Tốc độ giao hàng
  • Nét mặt
  • Tương tác với khán giả của bạn
  • Cử chỉ tay
  • Tông giọng
  • Quản lý thời gian
04 Get Skills - Scoring after submission