Giỏ Hàng

Đơn giản hóa việc quản lý sản phẩm và quảng bá sản phẩm của bạn với danh mục sản phẩm tùy chỉnh.

Đơn giản hóa việc quản lý sản phẩm của bạn và tạo danh mục sản phẩm tùy chỉnh

Giỏ Hàng tôi giúp bạn dễ dàng quản lý kho sản phẩm của mình mà không cần nhiều bảng excel và nhập thủ công lượng lớn thông tin sản phẩm.

Sau khi kết nối TikTok Shop với LiveChamp và nhập sản phẩm của bạn, hãy bắt đầu bằng cách tạo danh mục tùy chỉnh.

01 - My Pallet - Create Catalog

Bạn có thể lọc hàng loạt sản phẩm đã nhập theo tiêu chí như danh mục và giá bán để chọn sản phẩm bạn muốn đưa vào danh mục sản phẩm của mình.

LiveChamp cũng sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về khối lượng bán hàng cũng như phân tích về giá và danh mục.

02 - My Pallet - Catalog Data View
03 - My Pallet - Catalog Product List View

Thêm và chỉnh sửa thông tin sản phẩm dễ dàng

04 - My Pallet - View Product Details

Bạn có thể thêm và chỉnh sửa thông tin sản phẩm như điểm bán sản phẩm, ảnh sản phẩm và kịch bản bán hàng trực tiếp mà nhóm của bạn có thể tham khảo bất cứ lúc nào.

Không cần quản lý và cập nhật các bảng tính và tài liệu khác nhau.

05 - My Pallet - Add Product Details

Tạo và chia sẻ áp phích danh mục sản phẩm để quảng bá sản phẩm của bạn

Bạn muốn tăng mức độ hiển thị sản phẩm và quảng bá sản phẩm của mình bằng cách chia sẻ danh mục sản phẩm với nhà phân phối, người bán lại, nhóm người bán liên kết và cộng đồng?

Bạn có thể tạo liên kết và chia sẻ liên kết đó.

06 - My Pallet - Share Catalog

Hoặc bạn có thể tạo áp phích danh mục sản phẩm tùy chỉnh chỉ bằng một cú nhấp chuột.

07 - My Pallet - Catalog Poster

Chia sẻ áp phích danh mục sản phẩm của bạn ở bất cứ đâu và với bất kỳ ai bạn thích.