Kịch Bản Thông Minh Từ AI

Chuyển từ thông tin sản phẩm sang kịch bản bán hàng trực tiếp được tùy chỉnh chỉ với một vài thao tác.

Gửi cho AI những gì bạn cần chuyển đổi

01 - AI Smart Script - Where to Access

Cung cấp thông tin như là:

  • Giảm giá và quyền lợi
  • Mô tả sản phẩm hoặc đặc điểm bán hàng riêng biệt
  • Câu lệnh cho kịch bản lý tưởng của bạn
02 - AI Smart Script - Input Prompts

Chọn concept bạn thích. Muốn gì đó đơn giản? Ngắn gọn và rõ ràng là đủ. Muốn tạo ra một bài thuyết trình bán hàng tương tác tốt hơn để thu hút khán giả của bạn? Chọn Tương tác.

03 - AI Smart Script - Script Generation
04 - AI Smart Script - Script Generated

Bạn luôn có thể điều chỉnh kết quả và sau đó lưu các kịch bản bạn thích.

06 - AI Smart Script - Use Script In Teleprompter

Bắt đầu livestream bán hàng với Máy Đọc Kịch Bản

Bây giờ bạn đã có kịch bản tùy chỉnh của mình, hãy mở kịch bản đó trong Máy Đọc Kịch Bản, truy cập TikTok LIVE và đọc theo kịch bản để bắt đầu livestream bán hàng.

06 - AI Smart Script - Use Script In Teleprompter

Chia sẻ kịch bản của bạn với 1 nút bấm

Bạn muốn chia sẻ kịch bản với nhóm của bạn?

Sử dụng chức năng chia sẻ với một cú nhấp chuột từ Kịch bản thông minh AI để chia sẻ tập lệnh của bạn thông qua hình ảnh có mã QR hoặc liên kết.

07 - AI Smart Script - Share Script