LiveChamp là một công ty SaaS

Chúng tôi tạo ra những công cụ tuyệt vời để giúp bạn bán hàng tốt hơn.

LiveChamp là nền tảng và là cộng đồng trực tuyến dành cho các doanh nghiệp thương mại điện tử Đông Nam Á đang tìm cách thành công trong livestream bán hàng trên TikTok.

Kể từ năm 2020, chúng tôi đã có kinh nghiệm làm việc với các công ty toàn cầu như Tmall, JD.com, Lazada, Shopee và Douyin, kết hợp với những hiểu biết từ livestream bán hàng trên khắp Trung Quốc và Đông Nam Á để cung cấp các công cụ và nguồn lực cho quản lý và quảng bá sản phẩm trên TikTok, tài chính, cung ứng và mua sắm, thực tiễn tốt nhất cho hoạt động livestream bán hàng, các mẫu kịch bản bán hàng chuyên nghiệp và thậm chí là một cộng đồng với các hoạt động và sự kiện độc quyền.

Với nhiều công cụ đa dạng có ý nghĩa và dễ sử dụng, chúng tôi giúp bạn giải quyết các thách thức về livestream bán hàng để có thể livestream bán hàng tốt hơn.