Hợp Tác Livestream Bán Hàng

Thực hiện theo các hướng dẫn và phương pháp hay nhất để thiết lập nhóm livestream bán hàng, theo dõi dự án và phân công nhóm cũng như cộng tác trực tuyến một cách dễ dàng.

Xây dựng nhóm livestream bán hàng hiệu quả và chuẩn hóa quy trình nhóm livestream của bạn

01 - Live Selling Collaboration - Mission

Nếu bạn là người mới tham gia hoạt động bán hàng trực tiếp, Mission DashboardHướng dẫn thực hành tốt nhất có thể giúp bạn:

  • Tập hợp một nhóm livestream bán hàng hiệu quả
  • Chọn các sản phẩm tốt nhất để bán bằng Điểm Sản Phẩm
  • Lập kế hoạch và chỉnh sửa kịch bản bán hàng của bạn bằng Máy Đọc Kịch Bản
  • Chuẩn hóa các hoạt động bán hàng trực tiếp của bạn để đạt được thành công liên tục
02 - Live Selling Collaboration - Best Practice Guide

Theo dõi tiến độ dự án và phân công nhóm

Mission Dashboard cho phép bạn theo dõi tiến trình của nhóm mình trước chiến dịch bán hàng trực tiếp.

03 - Live Selling Collaboration - Set Tasks

Bạn có thể chỉ định Missions riêng lẻ cho các thành viên trong nhóm, đặt ngày đến hạn và theo dõi tiến trình của họ.

04 - Live Selling Collaboration - Task Detail

Cộng tác với nhóm livestream của bạn trực tuyến

Với LiveChamp, bạn có thể tạo và chỉnh sửa tài liệu bán hàng trực tiếp như danh sách sản phẩm, thông tin sản phẩm và mẫu kịch bản bán hàng trên một nền tảng — không cần xử lý tài liệu từ các nguồn khác nhau.

Thậm chí tốt hơn, nhiều thành viên trong nhóm có thể làm việc cùng một lúc và mọi thay đổi được lưu tự động.